Toimintamme perustana on vapautuminen valtion holhouksesta

Edunvalvontavaltuutus.com – lakitoimiston toimintamme perustana vapaus holhouksesta

Edunvalvontavaltakirjan keskeisin päämäärä on itsemääräämisen toteutuminen. Edunvalvontavaltuutusta koskeva laki antaa jokaiselle Suomen oikeuden vaikutuspiirissä olevalle mahdollisuuden vapautua valtion holhouksesta.

Olemme itse vapautuneet valtion holhouksesta edunvalvontavaltuutuksen avulla. Olemme tehneet itsellemme ja läheisille kattavat ja erinomaiset edunvalvontavaltuutukset.

Meille on kertynyt vankka kokemus ja ainutlaatuista tietoa edunvalvontavaltuutuksiin liittyen, jota jaamme mielellämme! Autamme sinua, jos haluat itsellesi erinomaisen edunvalvontavaltakirjan verkon välityksellä, tai haluat kouluttautua edunvalvontavaltuutuksen laatijaksi.

 

Vesa Anttila ja Kaisa Aaltonen
Edunvalvontavaltuutuksen puolestapuhujat