Muistisairaus ja edunvalvontavaltuutus

”Suomessa jokaisen muistisairaan asiat hoidetaan luotettavasti ja joustavasti.”     Visiomme vuodelta 2012

Tämä artikkeli on kirjoitettu erityisesti muistisairaalle ja muistisairaan läheisille. Tavoitteenamme on, että jokaisen muistisairaan asiat hoidetaan luotettavasti ja joustavasti edunvalvontavaltuutuksen avulla.

Muistisairaus ei poista ihmisen oikeutta päättää omista asioistaan ja omasta hoivastaan. Etenevä muistisairaus vaikuttaa henkilön oikeudelliseen toimintakykyyn, jonka johdosta tulevaisuuteen varautumisen keinona käytettävä edunvalvontavaltuutus tulee laatia riittävän ajoissa.

Edunvalvontavaltuutuksen laatimisen edellytyksenä on, että muistisairas ymmärtää mistä on kyse valtuutuksen allekirjoittamishetkellä.

Juridisessa arvioinnissa pääsääntöinä on pidetty sitä, että
– lievästi dementoitunut on yleensä oikeustoimikelpoinen ja
– vaikeasti dementoitunut täysin oikeustoimikelvoton.

Tilanteissa, joissa muistisairaus on jo diagnosoitu, suosittelen lääkärinlausunnon hankkimista edunvalvontavaltuutuksen laatimishetkestä.

Lääkäri arvioi lausunnossaan, onko henkilö kelpoinen oikeudelliseen tahdonmuodostukseen. Lääkäreillä on käytössään  ”Lausunto kyvystä tehdä oikeustoimi”-lääkärinlausuntopohja, joka helpottaa lääkärin työtä. Lausuntopohja löytyy lääkäreille terveysportista tai tästä linkistä Digi- ja väestötietoviraston sivuilta.

Edunvalvontavaltuutuksen laatimista tukevan lääkärinlausunnon hankkimisen jälkeen seuraava askel on edunvalvontavaltuutuksen laatiminen.

Askelmerkit muistisairauteen ja edunvalvontavaltuutukseen liittyvissä asioissa:

1) Tietoa edunvalvontavaltuutuksesta muistisairaalle
2) Tietoa edunvalvontavaltuutuksesta muistisairaan läheiselle
3) Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen sekä lääkärinlausunto kyvystä tehdä oikeustoimi
4) Edunvalvontavaltuutuksen säilyttäminen
5) Edunvalvontavaltuutuksen voimaansaattaminen maistraatissa kun valtuuksia tarvitaan
6) Toimiminen edunvalvontavaltuutettuna

Ps. Tällä sivulla oleva teksti on kirjoitettu erityisesti muistisairaille ja heidän läheisilleen. Mutta kokeilehan laittaa muistisairas-sanan tilalle oman nimesi. Suosittelemme, että ihan jokainen antaa tulevaisuutta varten valtuudet läheisilleen edunvalvontavaltakirjassa!