Miksi?

Edunvalvontavaltuutuksella irti holhouksesta ja byrokratiasta

Edunvalvontavaltuutuksen laadinta on lakiin perustuva oikeus, jota jokainen yli 18-vuotias suomalainen saa halutessaan käyttää.

Valtakirjaa ei ole pakko tehdä, vaan edunvalvontavaltuutus on tehty valinnaiseksi tavaksi järjestää asioiden hoito.

Mikäli emme ole päättäneet edunvalvontavaltuutuksessa omasta asioidenhoidostamme etukäteen itse, valtion viranomainen määrää meidän puolestamme meille edunvalvojan sitten kun tarve ilmenee. Edunvalvoja määrätään lähtökohtaisesti perhepiiristä.

Meillä on siis käytössämme kaksi vaihtoehtoa:

  1. joko määräämme itse etukäteen, kuka läheisistä hoitaa asioitamme tai
  2. annamme valtion viranomaisen määrätä, kuka läheisistä hoitaa asioitamme

Vaihtoehdot eivät johda samaan lopputulokseen, sillä:

– jos määräämme itse, läheinen saa valtuudet asioidemme hoitoon noin 2 viikossa
– jos valtion viranomainen määrää, läheisemme saa valtuudet asioidemme hoitoon noin 4-6 kuukaudessa

– jos määräämme itse, läheisen ei tarvitse toimittaa jokaista kuittia vuosittain maistraattiin
– jos valtion viranomainen määrää meidän puolestamme, läheinen toimittaa jokaisen kuitin maistraatin lakimiehen tarkistettavaksi vuosittain, josta peritään tarkastusmaksu

– jos määräämme itse, läheisemme pääsee merkittävästi vähemmällä byrokratialla, eikä asioidenhoidosta tule vuosittaisia viranomaismaksuja

Saamme siis itse päättää, tartummeko helpompaan asioidenhoitoon vai jätämmekö asian valtion määrättäväksi.

Jos haluat päättää itse, on sinun laadittava edunvalvontavaltuutus!